Yoni Rutgers en Camilla Stolk in dienst getreden

Wij hebben de formatie weer met 2 fysiotherapeuten kunnen uitbereiden.
Yoni Rutgers en Camilla Stolk komen ons team versterken.

Yoni werkt voornamelijk op maandag en donderdag bij ons. Zij heeft ook nog 2 dagen per week werk bij een andere praktijk in de regio.
Camilla werkt in de Nebo, waar zij in de 1e lijn werkt en ook enige uren verpleeghuis doet, en kan ook worden ingezet op de Kort Ambachtlaan vestiging.