Opening mb.t. Corona-virus situatie

Opening mbt. Corona-situatie

Kort Ambacht Fysio volgt de adviezen van de rijksoverheid, gebaseerd op adviezen van het RIVM.

Dit betekent dat de praktijk geopend blijft. Behandelingen kunnen in principe doorgang vinden.
Ook de oefenfaciliteiten blijven open.

Bijzondere maatregelen:

Bij milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven: niezen, hoesten, keelpijn ÉN verhoging of koorts > 38 gr.

Indien u een risicogebied in het buitenland hebt bezocht of als u in contact bent geweest met een bevestigde Corona patient moet u dat melden.

Er wordt verwacht dat u redelijke afstand houdt tov. andere patienten.

Algemene hygiene maatregelen in acht nemen (handen wassen, niezen in elleboogsplooi, papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien)

T.a.v. "kwetsbare" ouderen zal bekeken worden of de behandeling doorgang vindt.
Let wel: betreft niet alle ouderen.