Update over Corona-virussituatie,Nebo gesloten

Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid gebaseerd op de adviezen van het RIVM.
Op de Kort Ambachtlaan blijven de praktijk en de oefenruimte geopend.

Wij zullen vele ouderen niet bezoeken om deze kwetsbare groep nu niet te belasten met een kans op overbrengen van het virus.

De vestiging in Nebo is gesloten voor patienten van buiten af. Hier worden alleen in het tehuis in noodsituaties patienten behandeld.

Bijzondere maatregelen:

Bij milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven: niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts > 38 gr.

Indien u een risicogebied in het buitenland hebt bezocht of als u in contact bent geweest met een bevestigde Corona patient moet u dat melden.

Er wordt verwacht dat u redelijke afstand houdt tov. andere patienten.

Algemene hygiene maatregelen in acht nemen (handen wassen, niezen in elleboogsplooi, papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien)