Algemene fysiotherapie

In Nebo kan iedereen behandeld worden met fysiotherapie. U kunt zich rechtreeks melden (tel. 06-83693690) waarna u, zonder verwijzing van een arts, behandeld kan worden.
Eerst zullen wij bezien of de aandoening waarvoor u ons raadpleegt in aanmerking komt voor fysiotherapeutische benadering. Als wij denken dat dit niet het geval is zult u terugverwezen worden naar uw arts.
De behandelingen worden door alle verzekeraars vergoed.

Personeel van Nebo kan, indien mogelijk, aansluitend aan werktijden behandeld worden.

Familie en bezoekers van bewoners van Nebo zijn ook van harte welkom.